Rules

Sorry, this entry is only available in Slovenščina. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Vse ekipe naprošamo, da se seznanijo z novim konceptom tekmovanja in morebitna vprašanja naslovijo na organizatorja ( info@adventurerace.si) oz. če ni nujno z vprašanji počakajo do tekme, do uradnega sestanka.

Proga
Proga je sestavljena iz več obveznih kontrolnih točk in navadnih kontrolnih točk.

Obvezna kontrolna točka
Že ime pove, da je ta točka obvezna in je ekipe ne smejo izpustiti. Obvezne kontrolne točke so lahko časovno omejene, torej so postavljene le določen čas (se odprejo ob določeni uri in potem ob določeni uri tudi zaprejo). Čas odprtja oz. zaprtja posamezne obvezne kontrolne točke bo zapisan v navodilih za tekmovanje (Roadbook). Ekipe morajo v predpisanem času obvezno prečkati obvezno kontrolno točko. Če prispe ekipa na obvezno točko po času zaprtja, se ekipi ne priznajo točke za vse predhodne kontrolne točke.

Če v navodilih ni navedena ura, potem obvezna kontrolna točka ni časovno omejena.

Med dvema obveznima točkama se kontrolne točke pobirajo v naraščajočem zaporedju, lahko pa ekipa izpusti katero izmed navadnih kontrolnih točk.
Kontrolne točke za predhodni sektor so avtomatsko ukinjene po zaprtju obvezne kontrolne točke.

Kontrolna točka
Kontrolne točke so običajne točke na progi, ki so postavljene med dvema obveznima točkama. Med tema dvema obveznima kontrolnima točkama se kontrolne točke pobirajo po naraščajočem vrstnem redu. Lahko pa ekipa izpusti katero izmed navadnih kontrolnih točk.

Označevanje kontrolnih točk oz. kontrolnih podtočk Kontrolne točke so označene s številčnimi oznakami, torej 1(1), 2(2), 3(1) … 12(1), 13(3)… Številke v oklepajih pomenijo vrednost posamezne osvojene kontrolne točke.

Vrednotenje kontrolnih točk
Vrednost posameznih kontrolnih točk je določena z njihovo pomembnostjo. Ovrednotenje kontrolnih točk določi organizacijski odbor Mestne avanture. Število točk za posamezno kontrolno točko bo napisano v navodilih (Roadbook-u) in na sami karti.

Registracija časa
Registracija časa se bo vršila s pomočjo elektronskega merjenja časa s sistemom Sportident.

Vsaka ekipa bo imela svoj čip!
Če ekipa nima svojega čipa, je dolžna ob prijavi plačati kavcijo v višini, katero določi organizator in jo dobi povrnjeno po koncu tekme, če vrne nepoškodovan čip.

Za vsako kategorijo posebej organizator določi, koliko časa imajo ekipe za premagovanje proge. Če ekipa ne zaključi prireditve v določenem času, se ekipi prepolovijo dosežene točke.

Vsaka ekipa mora imeti v ta namen uro, s katero si bo beležila čas, kako dolgo je že na progi. Ura je namenjena temu, ker ekipe ne startajo hkrati, ampak v časovnih intervalih.