Prve ekipe že v cilju

Ekipe kategorije Pozoj – 15km – so že zaključile svojo avanturo in ob dobrem kosilu čakajo na razglasitev rezultatov. Bergmandlci – 30km – in Mastodonti – 80km – pa imajo pred seboj še precejšnji kos poti. Mastodonti se vzpenjajo na Mozirsko kočo, Bergmandlci pa se podijo po Belih Vodah.